Oferta

  • Budowa sieci i przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

Oferujemy wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągowych do budynków mieszkalnych, obiektów usługowych i przemysłowych. Zapewniamy kompleksową obsługę wraz z uzyskaniem pozwoleń oraz wszelkich formalności związanych z wejściem w teren. Nasze usługi realizujemy tylko z zastosowaniem sprawdzonych materiałów wiodących producentów Wavin, Gamrat, +GF+, AVK, Hawle, wykorzystując specjalistyczne maszyny i urządzenia.

Oferujemy przewierty sterowane horyzontalne pod budowę rurociągów w technologi bezwykopowej

Przeciski kretem pod drogami, placami

  • Usługi projektowe

Wykonujemy kompleksowe usługi z zakresie projektowania sieci i  przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Projekty infrastruktury drogowej – zjazdy, drogi

Dokumentację przygotowujemy z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na wykonanie inwestycji wraz z  pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad wykonywaną inwestycją

  • Przydomowe oczyszczalnie, szamba, zbiorniki

W przypadku braku możliwości podłączenia do kanalizacji oferujemy wykonanie przydomowej oczyszczalni bądź szamba. Zabudowujemy zbiorniki betonowe lub z tworzyw sztucznych wraz z dopasowanym systemem rozprowadzania i napowietrzania ścieków.
Na podstawie wizji lokalnej, wyników badań gruntu i potrzeb Inwestora dobierzemy  najkorzystniejsze rozwiązanie.

  • Roboty ziemne

Oferujemy pełen zakres prac ziemnych – wykopy, niwelacje i utwardzanie terenu  z możliwością  wywozu i utylizacji nadmiaru urobku

  • Wyburzenia

Prowadzimy wyburzenia metodą mechaniczną przy użyciu specjalistycznego sprzętu ciężkiego wraz z segregacją i utylizacją odpadów.

Dynamiczne czyszczenie, udrażnianie, płukanie rurociągów kanalizacyjnych, separatorów, zbiorników. Monitoring sieci kanalizacyjnych